Proč u nás

Tenisová škola TENNIS TIME stojí na zkušenostech dvou hlavních trenérů,  kteří v případě potřeby spolupracují s dalšími zkušenými kolegy, které si zvou na své akce a lekce.

Oba hlavní trenéři, Monika Ginterová a Petr Timura mají několikaleté zkušenosti s tréninkem dětí i dospělých, různých věkových kategorií a herní úrovně.  Nabízejí jak skupinové, tak individuální lekce. Skupinové se pak konají v počtu 2 – 4 hráčů.

Začínáme již s hráči ve věku cca 4 let, v případě šikovných dětí lze po dohodě i dříve. U malých dětí nabíhíme možnost absolvovat první hodinu ZDARMA (platí se pouze kurt), aby si dítě mohlo vyzkoušet, jaký má ze hry pocit a kdy si trenér se zájemcem o trénink zahraje a během toho zhodnotí, jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje, a zda už je hráč zralý na to, aby mohl začít hrát (týká se nejmenších zájemců). Hodnotí jak celkovou pohybovou aktivitu, koordinaci, tělesnou připavenost, tak i schopnost se soustředit, naslouchat pokynům a celkově je plnit.

Je potřeba si uvědomit, že rodič většinou není schopen objektivně posoudit celkovou připravenost dítěte, trenér vzhledem ke svým zkušenostem po zkušební lekci zhodnotí a doporučí, zda je vhodné začít už v danném okamžiku či  případně ještě chvíli počkat anebo případně, co lze od tréninku očekávat. Tenis, jako každý další sport, totiž musí především dítě bavit, a nadměrnou zátěží v momentě, kdy na to není malý človíček připraven, se mu může celkově sport zcela znechutit a někdy to pak zbytečně trvá roky, než se taková „nechuť“ podaří změnit.

Zároveň s tenisouvou školou TENNIS TIME mohou ale začít hrát i ti, kteří mají nějaký „problém“ (např. poruchy soustředění, hyperaktivita, hypoaktivita) jejichž rodiče se bojí dát dítě do běžného kroužku s tím, že by byl kvůli své „odlišnosti“ brzy vyloučen.

Jako trenéři máme praktické zkušenosti i s těmito dětmi a rádi to zkusíme i s dalšími. Odlišnosti budeme akceptovat a snažit se trénink přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo „pohledu dítěte. Rodiče budeme o průběhu intenzivněji informovat a případné kroky konzultovat. V tomto případě platí o to více individuální přístup, intenzivnějí spolupráce rodičů je žádoucí a většinou pro další pozitivní rozvoj dítěte nutná.

Trenéři TENNIS TIME zároveň pravidelně po určité době informují rodiče o pokroku a celkovém sportovním vývoji jejich dětí. Pro nejrychlejší zpětnou vazbu však slouží tak zvané „tenisáčky“, tj. tenisové deníčky. Do nich zapisují trenéři, čemu se během konkrétního tréninku děti věnovaly,  může obsahovat i případné hodnocení, jak si dítě vedlo. V každé hodině se zapojuje do tréninku již alespoň krátce zápas, aby si dítě zvyklo, že určitý psychický tlak je  ve sportu zcela běžný, a tak může být v zápisu obsažené skóre tohoto utkání. Děti také dostávají za odměnu například nálepky, pokud si vedly dobře. To však neznamená, že musí vyhrát zmíněný zápas, ale je to o tom, jak si vedly během celkové tréninkové lekce. Tedy není to ani o tom, jestli jim to zrovna šlo nejlépe, ale o tom, zda se snažily hrát.

 

 

Buďte to i vy, kdo ukážete, co je ve vás

Tenis je dynamický sport. Jsou pro něj typické rychlé starty, výpady, pohyby stranou, ale věštinou ne příliš dlouho. Průměrná délka tenisové výměny se zkracuje spolu s tím, jak se celkově hra zrychluje.
Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo